Rabu, 06 Januari 2016

#ReboNyunda Rasa Hariwang kana Kasenian Tradisional Khas Ciamis

Gambar oleh: @nonoman_galuh
Mimitinamah dina hiji poe kuring nganjang ka blog na Mang Yono, kabeneran dina poe eta anjeuna ngunggah tulisan ngeunaan Puri Emily, mojang priangan kalahiran Bandung, 17 Juni 2003 anu miboga prestasi internasional dina bidang Kasenian Tari Jaipongan. Salaku urang sunda pituin kuring ngarasa reueus ngadanguna, sabab anu kahiji, yen salah sahiji budaya asli sunda bisa ditanjeurkeun di tingkat global. Anu kadua, yen aya keneh budak ngora anu daek ngamumule kana budaya asli sunda, ku kituna kabudayaan sunda khusus na Tari Jaipongan bisa terus lestari. 

Tapi nyatana di sababaraha wilayah parahyangan, proses regenerasi jadi masalah anu serius, sabab kurang na bibit-bibit anyar atawa budak ngora anu boga minat keur neuleuman kasenian sunda. Contona di kota kalahiran kuring nyaeta Ciamis. Sakumaha anu pernah dicaritakeun ku mantan Kepala Disbudpar Kabupaten Ciamis, Bapak Mamat Surya Wijaya, saur anjeuna hese ngalakukeun regenerasi seniman tradisional kasenian khas Ciamis, sanajan aya budak ngora anu boga minat neuleuman kasenian tradisional khas Ciamis, jumahna saeutik pisan. Dina danget ieu seniman anu aktif keneh dina kasenian khas Ciamis umumna geus usia lanjut.

Dumasar tina data Dusbudpar Kabupaten Ciamis, aya sababaraha rupa kasenian khas Ciamis nyaeta Ronggeng Gunung, Badud, Belug, Gondang Buhun, Reog, Calung, Pantun Beton, Ronggeng Amen jeung sajabana. Kasenian-kasenian ieu kaancam  leungit ku sabab hese neangan bibit penerusna tea. 

Dina salah sahiji Jurnal Universitas Siliwangi Tasikmalaya ditulis yen perhatian masyarakat kana kasenian khas Ciamis geus beuki ngurangan, hal ieu bisa ditingali tina lobana budak ngora anu teu apal naon anu disebut Ronggeng Gunung teh. Hal ieu ku sabab budak ngora leuwih minat neuleuman kasenian modern daripada kasenian tradisional. Tapi da teu bisa nyalahkeun sasaha oge, ku sabab ieu pakaitna jeung anu disebut 'selera publik' tea. Ku kituna pikeun narik minat generasi ngora sangkan boga kereteg kana kasenian tradisional, perlu ayana adaptasi jeung kolaborasi antara kasenian tradisional jeung gaya modern.

Sim kuring miharep mugi kapayunna pihak anu gaduh tanggung jawab ngeunaan kalestarian budaya lokal nyaeta Disbudpar, tiasa langkung gencar nyosialisasikeun jeung ngalakukeung proses regenerasi, sangkan kasenian tradisional khususna kasenian khas Ciamis ieu teu leungit ku sabab taya generasi penerus. Kabudayaan luluhur teh salah sahiji unsur kahirupan anu bermakna tur anu kacida luhur nilaina, tugas urang sarerea pikeun ngajaga tur ngamumule sangkan kasenian tradisional sunda teh teu "kalibas" ku kamajuan jaman.

Mangprang!!!