Contoh Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Bendahara Sekolah TK/PAUDKEPUTUSAN KEPALA TK PGRI ...

No : …………………………………………………

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA TK


Menimbang

:

Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di TK PGRI ... Perlu mengadakan pengangkatan bendahara TK 

Mengingat

:

1.    Undang – undang No 2 Tahun 1989

2.    Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990

3.    Keputusan Menteri Keuangan No. 548/K.MK.04/2000

 

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

 

:

 

Mengangkat sebagai bendahara sekolah:

Nama             :

TTL                 :

Jenis Kelamin:

Pendidikan   :

Alamat            :

Kedua

:

Yang bersangkutan di beri tugas mulai ………………………….

Ketiga

:

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai

Keempat

:

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Kelima

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : ..................................
Pada Tanggal : ............................2022
Kepala
TK PGRI ...

(...............................................)
NIP. ................................

Download via SCRIBD 

SK Pengangkatan Bendahara TK by Deruddy on Scribd


Download via GOOGLE DRIVE 
Cara Download File Word via Google Drive: 

0 Comments:

Posting Komentar