Rabu, 16 Desember 2015

#ReboNyunda Bahasa Sunda Lemes

Bagi teman-teman yang tidak mengerti bahasa sunda, silahkan berkunjung pada potingan berikut: Mulai Kembali Menulis Menggunakan Bahasa Sunda
#ReboNyunda

Gambar oleh: Rudy Arra
Ti leuleutik, Mamah jeung Bapa ngajarkeun ka kuring basa sunda lemes, kitu oge ka lanceuk jeung ka adi. Kolot kuring kaasup tegas ngadidik barudak na soal babasa. Inget keneh baheula lamun kuring ngomong kasar teh osok langsung dicarekan ku kolot, makana kuring jadi sok araringgis lamun arek ngomong sunda kasar teh, tepi ka kuring pernah dilandi budak anu ngomongna paling lemes dikampung kuring eta. Numatak numawi budak botak kaseglong Hui, tepi ka kiwari kuring masih ngagunakeun basa sunda lemes lamun ngobrol jeung batur, sanajan teu ka kabeh jalmi.
*gagaro*

Lamun ngobrol jeung budak leutik oge kuring osok ngagunakeun basa sunda lemes, angot lamun ka kolot mah. Aya oge sih sababaraha urang babaturan deukeut anu geus biasa ngobrol make basa sunda kasar jeung kuring, tapi sanajan sunda kasar oge tara nepi ai ka sok mamawa urang Ragunan mah. Suwer!

Tapi kadang kuring aya ngarasa era atawa canggung lamun ngobrol lemes jeung batur sapantar teh, asa kumahaaaa kitu gening, asa kurang lepas jeung asa aya batas. Pernah kuring ngajaran ngomong sunda kasar ka babaturan heubeul anu papanggih deui saatos kira-kira 6 taunan teu panggih, eeehh manehna kalah ngomong kieu "Naha rudi nyariosna jadi kasar? asa jadi aneh", cenah.  Malahan aya babaturan heubeul anu pernah nyarita ka kieu ka kuring "Ngobrol sareng Rudy mah asa ngobropl sareng istri" pajarteh. 
*ngusap tarang make parud*

Halaah...kadang kuring mah sok kalah jadi bingung da, contona dina nagtukeun tingkatan basa sunda jang nulis dina blog ieu, bingung rek nulis make basa sunda lemes atawa make basa sunda kasar?. Lamun make basa sunda lemes, aduhh muni asa dines teuing, "kurang najong" ceuk urang Cibangkonol mah hihihi. Sedengkeun lamun nulis make basa sunda kasar (padahal da teu kasar-kasar teuing ceuk kuring mah) cigah kieu, kuring bisa leuwing nga-eksplor jalan carita, lewih lepas jeung leuwih interaktip (pake "p") jeung anu maca, eta oge lamun aya anu maca ketang. 
#nyengir

Tah, ayeuna kumaha pendapat dulur ngenaan basa sunda lemes jeung basa sunda kasar ieu?